Utrymningsskyltar är till för att visa var man snabbast kan ta sig ut ifrån en lokal för att få undsättning i samband med till exempel en brand. Dessa skyltar ska sitta väl synliga så att man enkelt hittar nödutgången och kan sätta sig i säkerhet. Nödutgången som skylten hänvisar till får inte blockeras så att de personer som vistas i lokalen inte kan ta sig ut genom den snabbaste vägen. Det får heller inte finnas annat i närheten som till exempel en anslagstavla som kan stjäla uppmärksamheten ifrån nödskylten.

I samband med en brandskyddsinspektion kontrollerar man om det finns tillräckligt med utrymningsskyltar för lokalen samt om dessa är placerade på en väl synlig plats. Dessa skyltar kan nämligen betyda skillnaden mellan liv och död för de personer som vistas i lokalen.

Olika typer av utrymningsskylt

De vanligaste utrymningsskyltarna har en figur som springer i riktning mot en pil. Denna pil ska vara en vägledning för var man kan finna en nödutgång. Ibland har skylten även texten ”nödutgång” och en egen belysning, samt är oftast grön/vitfärgad. Om nödutgången är i slutet av en trappa skall skylten ha en trappa som en karaktären springer uppför, för att förtydliga nödutgångens placering. Andra gånger kan skylten ha en bild av en hiss med en rullstol i för att förtydliga att man bör ta hissen om man är handikappanpassad.

Förutom dessa utrymningsskyltar bör lokalen ha tydliga nödskyltar som visar var man kan hitta en bandsläckare och var återsamlingsplatsen ligger dit man ska samlas för att räknas in i händelse av en brand. Dessa skyltar har för det mesta endast en pil som visar riktningen till återsamlingsplatsen eller en tecknad brandsläckare för att påvisa plasten för denna. Det är även bra om lokalen har nödskyltar för förbandslådor eller en första-hjälpen-utrustning.