Kategorier

Säkerhet

Vad är utrymningsskyltar?

Utrymningsskyltar är till för att visa var man snabbast kan ta sig ut ifrån en lokal för att få undsättning i samband med till exempel en brand. Dessa skyltar ska sitta väl synliga så att man enkelt hittar nödutgången och kan sätta sig i säkerhet. Nödutgången som skylten hänvisar till får inte blockeras så att de personer som vistas i lokalen inte kan ta sig ut genom den snabbaste vägen. Det får heller inte finnas annat i närheten som till exempel en anslagstavla som kan stjäla uppmärksamheten ifrån nödskylten.

I samband med en brandskyddsinspektion kontrollerar man om det finns tillräckligt med utrymningsskyltar för lokalen samt om dessa är placerade på en väl synlig plats. Dessa skyltar kan nämligen betyda skillnaden mellan liv och död för de personer som vistas i lokalen.

Olika typer av utrymningsskylt

De vanligaste utrymningsskyltarna har en figur som springer i riktning mot en pil. Denna pil ska vara en vägledning för var man kan finna en nödutgång. Ibland har skylten även texten ”nödutgång” och en egen belysning, samt är oftast grön/vitfärgad. Om nödutgången är i slutet av en trappa skall skylten ha en trappa som en karaktären springer uppför, för att förtydliga nödutgångens placering. Andra gånger kan skylten ha en bild av en hiss med en rullstol i för att förtydliga att man bör ta hissen om man är handikappanpassad.

Förutom dessa utrymningsskyltar bör lokalen ha tydliga nödskyltar som visar var man kan hitta en bandsläckare och var återsamlingsplatsen ligger dit man ska samlas för att räknas in i händelse av en brand. Dessa skyltar har för det mesta endast en pil som visar riktningen till återsamlingsplatsen eller en tecknad brandsläckare för att påvisa plasten för denna. Det är även bra om lokalen har nödskyltar för förbandslådor eller en första-hjälpen-utrustning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete- BAM

Den huvudsakliga uppgiften när det kommer till arbetsmiljöarbete är att se till så att alla medarbetare på plats mår bra och inte tar någon skada utav det arbete som de utför på plats. Det är en liten väg till att vara behörig att utföra detta arbete, men det är också väldigt viktigt att det alltid finns någon som är utbildad inom BAM, alltså systematiskt arbetsmiljöarbete.

Därför så finns det möjlighet att gå en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete som innehåller en utbildning i krishantering, utbildning inom BAM som är en utbildning inom arbetsmiljö, ni får även då gå en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete som innefattar skyddsorganisationer och arbetsledning. Detta är mycket viktiga delar i arbetet oavsett vilken arbetsplats som man befinner sig på, det är lika mycket upp till de anställda att se till att man har tillgång till att gå en BAM utbildning som cheferna har. Idag är det också mycket enkelt att hitta utbildningen som gör er behöriga för allt detta.

BAM för alla anställda

Det är viktigt att alla anställda på arbetet har en utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete för att det ska vara så säkert som möjligt för alla som arbetar och befinner sig på platsen. Därför så kan ni enkelt beställa in utbildningar inom BAM till ert företag för att alla anställda enkelt ska ha möjlighet att ta del av denna viktiga utbildning.

Hos www.brandexperten.se kan ni hittar precis den här utbildningen och enkelt beställa den för att ni också ska ha en trygg och säker arbetsplats för alla. Så surfa in på deras hemsida redan idag för att läsa mer om deras viktiga utbildningar inom olika områden för att ni ska ha en trygg arbetsplats som alla känner sig säkra att gå till när de kommer till jobbet på morgonen. Det är alltid en investering att se till så att alla mår bra på sin arbetsplats.